аЯрЁБс>ўџ =ўџџџўџџџ<џџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџ g2ЭС€сАСт\pdominique.megret BАaР=œЏМ=xZSa*08X@"Зк1ШџЖArial1м2Calibri1м2Calibri1м2Calibri1м2Calibri1h8М2Cambria1,8М2Calibri18М2Calibri1м8М2Calibri1м2Calibri1м2Calibri1м<2Calibri1м>2Calibri1м?М2Calibri1м4М2Calibri1м42Calibri1м М2Calibri1м 2Calibri1м2Calibri1мМ2Calibri1м 2Calibri1Ш2Arial1Шџ2Arial1Ш 2Arial1ШМ2Arial1ШџМ2Arial"$"#,##0_);\("$"#,##0\)!"$"#,##0_);[Red]\("$"#,##0\)""$"#,##0.00_);\("$"#,##0.00\)'""$"#,##0.00_);[Red]\("$"#,##0.00\)7*2_("$"* #,##0_);_("$"* \(#,##0\);_("$"* "-"_);_(@_).))_(* #,##0_);_(* \(#,##0\);_(* "-"_);_(@_)?,:_("$"* #,##0.00_);_("$"* \(#,##0.00\);_("$"* "-"??_);_(@_)6+1_(* #,##0.00_);_(* \(#,##0.00\);_(* "-"??_);_(@_) Є#,##0.0рѕџ Р рѕџ єР рѕџ єР рѕџ єР рѕџ єР рѕџ єР рѕџ єР рѕџ єР рѕџ єР рѕџ єР рѕџ єР рѕџ єР рѕџ єР рѕџ єР рѕџ єР р Р рѕџ ДŸ рѕџ Д­ рѕџ ДЊ рѕџ ДЎ рѕџ Д› рѕџ ДЏ рѕџ ДЌ рѕџ Д рѕџ Д‹ рѕџ ДЎ рѕџ ДЌ рѕџ ДГ рѕџ Дž рѕџ Д рѕџ Д‹ рѕџ ДЄ рѕџ ДБ рѕџ ДД рѕџ ДО рѕџ ДŠ рѕџ ДЙ рѕџ ДЄ рѕџ ДБ рѕџ ДЕ р ѕџ Д­ рѕџ ”— — – рѕџ ”ffППЗ р+ѕџ јР р)ѕџ јР р,ѕџ јР р*ѕџ јР рѕџ єР р ѕџ ДЊ рѕџ дPР рѕџ дP Р р ѕџ д Р р ѕџ єР рєџєР р ѕџ ”— — Џ рѕџ д`Р р ѕџ ДЋ рѕџ Р рѕџ Р рѕџ œ š рѕџ ”ПП– р ѕџ јР рѕџ єР рѕџ дa>Р рѕџ єР р @Р р `Р р)xР р hР рQ!јР рЄ"|@ @ Р рЄ#|@ @ Р р#|@ @ Р рx@ @ Р рЄ"|Р рЄ#|Р р#|Р рxР р*x@ @ Р р*x@ @ Р р hР р1)|Р ||Rq?І}-} 00\);_(*}-} 00\);_(*}-} 00\);_(*}-} 00\);_(*}-}+ 00\);_(*}-}, 00\);_(*}-}- 00\);_(*}-}. 00\);_(*}-}= 00\);_(*}-}> 00\);_(*}A}1 00\);_(*;_(@_) }A}2 00\);_(*џ?;_(@_) }A}3 00\);_(*23;_(@_) }-}4 00\);_(*}A}0 aџ00\);_(*ЦяЮџ;_(@_) }A}( œџ00\);_(*џЧЮџ;_(@_) }A}8 œeџ00\);_(*џыœџ;_(@_) }‘}6 ??vџ00\);_(*џЬ™џ;_(@_) џ џ џ џ}‘}< ???џ00\);_(*ђђђџ;_(@_) ???џ ???џ ???џ ???џ}‘}) њ}џ00\);_(*ђђђџ;_(@_) џ џ џ џ}A}7 њ}џ00\);_(*џ€џ;_(@_) }‘}* 00\);_(*ЅЅЅџ;_(@_) ???џ ???џ ???џ ???џ}-}@ џџ00\);_(*}‘}; 00\);_(*џџЬџ;_(@_) ВВВџ ВВВџ ВВВџ ВВВџ}-}/ џ00\);_(*}U}? 00\);_(*;_(@_) }A}" 00\);_(*;_(@_) }A} 00\);_(*ef;_(@_) }A} 00\);_(*ЬL;_(@_) }A} 00\);_(*23;_(@_) }A}# 00\);_(*;_(@_) }A} 00\);_(*ef;_(@_) }A} 00\);_(*ЬL;_(@_) }A} 00\);_(*23;_(@_) }A}$ 00\);_(*;_(@_) }A} 00\);_(*ef;_(@_) }A} 00\);_(*ЬL;_(@_) }A} 00\);_(*23;_(@_) }A}% 00\);_(*;_(@_) }A} 00\);_(*ef;_(@_) }A} 00\);_(*ЬL;_(@_) }A} 00\);_(*23;_(@_) }A}& 00\);_(*;_(@_) }A} 00\);_(*ef;_(@_) }A} 00\);_(*ЬL;_(@_) }A} 00\);_(*23;_(@_) }A}' 00\);_(* ;_(@_) }A} 00\);_(*ef ;_(@_) }A} 00\);_(*ЬL ;_(@_) }A}! 00\);_(*23 ;_(@_) }(}C џ00\);_(*}(}I џ00\);_(*}(}M џ00\);_(*}(}N џ00\);_(*}(}O џ00\);_(*“ 20% - Accent1’M’џ 20% - Accent1 efмцёџ џ%“ 20% - Accent2’M’"џ 20% - Accent2 efђмлџ џ%“ 20% - Accent3’M’&џ 20% - Accent3 efыёоџ џ%“ 20% - Accent4’M’*џ 20% - Accent4 efфпьџ џ%“ 20% - Accent5’M’.џ 20% - Accent5 efкюѓџ џ%“ 20% - Accent6’M’2џ 20% - Accent6 ef§щйџ џ%“ 40% - Accent1’M’џ 40% - Accent1 ЬLИЬфџ џ%“ 40% - Accent2’M’#џ 40% - Accent2 ЬLцИЗџ џ%“ 40% - Accent3’M’'џ 40% - Accent3 ЬLифМџ џ%“ 40% - Accent4’M’+џ 40% - Accent4 ЬLЬРкџ џ%“ 40% - Accent5’M’/џ 40% - Accent5 ЬLЗошџ џ%“ 40% - Accent6’M’3џ 40% - Accent6 ЬLќеДџ џ%“ 60% - Accent1’M’ џ 60% - Accent1 23•Гзџ џџџџ%“ 60% - Accent2’M’$џ 60% - Accent2 23к–”џ џџџџ%“ 60% - Accent3’M’(џ 60% - Accent3 23Фз›џ џџџџ%“ 60% - Accent4’M’,џ 60% - Accent4 23Б Чџ џџџџ%“ 60% - Accent5’M’0џ 60% - Accent5 23’Эмџ џџџџ%“! 60% - Accent6’M’4џ 60% - Accent6 23њПџ џџџџ%“ "Accent1’A’џAccent1 OНџ џџџџ%“ #Accent2’A’!џAccent2 РPMџ џџџџ%“ $Accent3’A’%џAccent3 ›ЛYџ џџџџ%“ %Accent4’A’)џAccent4 €dЂџ џџџџ%“ &Accent5’A’-џAccent5 KЌЦџ џџџџ%“ 'Accent6’A’1џAccent6 ї–Fџ џџџџ%“(Bad’9’џBad џџЧЮџ џœџ%“) Calculation’’џ Calculation џђђђџ џњ}џ%џџџџџџ џџ“* Check Cell’’џ Check Cell џЅЅЅџ џџџџ%џ???џџ???џџ???џ џ???џ“+€џ’ ’џComma“,€џ’(’џ Comma [0]“-€џ’&’џCurrency“.€џ’.’џ Currency [0]“/Explanatory Text’G’5џExplanatory Text џџ%“ 0Good’;’џGood џЦяЮџ џaџ%“1 Heading 1’G’џ Heading 1 I}џ%OНџ“2 Heading 2’G’џ Heading 2 I}џ%џ?ЇПоџ“3 Heading 3’G’џ Heading 3 I}џ%23•Гзџ“4 Heading 4’9’џ Heading 4 I}џ%“5€џ’(’џ Hyperlink“ 6Input’u’џInput џџЬ™џ џ??vџ%џџџџџџ џџ“7 Linked Cell’K’џ Linked Cell џњ}џ%џџ€џ“ 8Neutral’A’џNeutral џџыœџ џœeџ%“€џ’"’џNormal“ 9Normal 2“ :Normal 3“ ;Note’b’ џNote џџџЬџџВВВџџВВВџџВВВџ џВВВџ“ <Output’w’џOutput џђђђџ џ???џ%џ???џџ???џџ???џ џ???џ“=€џ’$’џPercent“ >Title’1’џTitle I}џ%“ ?Total’M’џTotal џ%OНџOНџ“@ Warning Text’?’ џ Warning Text џџџ%ŽXŽTableStyleMedium2PivotStyleLight16`…71Figure 2ššЃЃŒЎ ; ССе8ќ  ƒNote: Numbers may not add to totals due to rounding. Percent changes are based on actual numbers prior to rounding (if applicable).ESource: BTS TransBorder Freight Data. http://www.bts.gov/transborder/VesselAirAll Land Modes All ModesPercentTotal Trade ValueMode"October 2012 (Actual U.S. dollars)QFigure 2. Percentage of U.S. Trade by Value with Canada and Mexico by Major Modesџ// G0$cc––Bх››ŒŒ g2ЭС€ пQ™U dќЉёвMbP?_*+‚€%џСƒ„&ffffffц?'ffffffц?(ш?)ш?MŽ\\DOTHQNWPS004VG\SecurePrintPCмАCџ€ъ odџџџџLetterџџџџDINU"ИєМњOFgИSMTJЈLexmark Universal v2InputBinFORMSOURCERESDLLUniresDLLPaperSizeLETTEROrientationPORTRAITMediaTypeSTANDARDResolutionLxk2400IQColorModeColorPrintInBWONJobColorSaverAUTOJobEnhanceFineLinesAUTOJobPixelBoostUSEPRINTERPageRotate180OFFCollateONMirrorOFFReverseOrderPrintingStandardPageScalingACTUALSIZEPagePosterEnabledOFFPagePoster1PagePosterCropMarksOFFJobNUpPresentationDirectionRightBottomJobDuplexSupportAUTODuplexVERTICALOutputBinUSEPRINTERJobStapleAllDocumentsNONEJobJobOffsetUSEPRINTERGraphicsModeHPGL2MODETrueTypeFormatOUTLINEМKMXLzal.stewartzal.stewartUseSameSize,,,,,zal.stewartЁ"dXX333333г?333333г?œ&œ<3U} } ’} л} I } $ } m @џv@’@ў@’@’@Т@џ@ џ -@ џ џ џ§ Q ОQQQQ§ P ОPPPD§ O§ NN§ NN§ MLo~ђі6BL~ KY@J§ MLb%Бл3BL~ K U@J§ MLР ŠэAL~ K@J§ IHјD‡wBH~ G#@F§ ОEEDD§ CОCCCCО CCCCCО CCCCCО BBBBBО BBBBBО AAAAAз B >BBBB >Ж@ddA‹‹Bх* ggџџџџD ўџр…ŸђљOhЋ‘+'Гй0И@Hd€ ˜ ЄАфdominique.megretdominique.megretMicrosoft Excel@€жЅзГщЭ@Ј–рГщЭўџеЭеœ.“—+,љЎ0ќ PXd lt|„ Œ ЛфDOT Figure 2'Figure 2'!Print_Area Worksheets Named Ranges !"#$%&'()*+ўџџџ-./0123ўџџџ56789:;ўџџџ§џџџўџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџRoot Entryџџџџџџџџ РFўџџџWorkbookџџџџџџџџџџџџGVSummaryInformation(џџџџ,DocumentSummaryInformation8џџџџџџџџџџџџ4